ترجمه Heighten در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسط‌ دادن‌.

Heighten به چه معناست و Heighten یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Heighten

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , بسط‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها