خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25167 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25167','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25167 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hematuria به فارسی

ترجمه Hematuria در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌)خون‌ شاشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وجود خون‌ در ادرار , در فارسی : خون‌ ميزي‌.

Hematuria به چه معناست و Hematuria یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hematuria

(ط‌ب‌)خون‌ شاشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌)خون‌ شاشي‌, ترجمه (ط‌ب‌)خون‌ شاشي‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌)خون‌ شاشي‌ , وجود خون‌ در ادرار به لاتین , خون‌ ميزي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: