ترجمه Hilding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيكاره‌ ومهمل‌. می باشد

Hilding به چه معناست و Hilding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hilding

بيكاره‌ ومهمل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيكاره‌ ومهمل‌., ترجمه بيكاره‌ ومهمل‌., کلمات شبیه بيكاره‌ ومهمل‌.
دانلود فایل ها