ترجمه Hippocras در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شرابي‌ كه‌ بان‌ ادويه‌ زده‌ باشند. می باشد

Hippocras به چه معناست و Hippocras یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hippocras

شرابي‌ كه‌ بان‌ ادويه‌ زده‌ باشند. به خارجی , ریشه انگلیسی شرابي‌ كه‌ بان‌ ادويه‌ زده‌ باشند., ترجمه شرابي‌ كه‌ بان‌ ادويه‌ زده‌ باشند., کلمات شبیه شرابي‌ كه‌ بان‌ ادويه‌ زده‌ باشند.
دانلود فایل ها