ترجمه His در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضمير ملكي‌ سوم‌ شخص‌ مفردمذكر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مال‌ او (مرد) , در فارسی : مال‌

His به چه معناست و His یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به His

ضمير ملكي‌ سوم‌ شخص‌ مفردمذكر به خارجی , ریشه انگلیسی ضمير ملكي‌ سوم‌ شخص‌ مفردمذكر, ترجمه ضمير ملكي‌ سوم‌ شخص‌ مفردمذكر, کلمات شبیه ضمير ملكي‌ سوم‌ شخص‌ مفردمذكر , مال‌ او (مرد) به لاتین , مال‌ به لاتین
دانلود فایل ها