خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25613 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25613','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25613 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Histology به فارسی

ترجمه Histology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بافت‌ شناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علم‌ بافت‌ شناسي‌.

Histology به چه معناست و Histology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Histology

بافت‌ شناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بافت‌ شناسي‌, ترجمه بافت‌ شناسي‌, کلمات شبیه بافت‌ شناسي‌ , علم‌ بافت‌ شناسي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: