ترجمه Histology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بافت‌ شناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علم‌ بافت‌ شناسي‌.

Histology به چه معناست و Histology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Histology

بافت‌ شناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بافت‌ شناسي‌, ترجمه بافت‌ شناسي‌, کلمات شبیه بافت‌ شناسي‌ , علم‌ بافت‌ شناسي‌. به لاتین




دانلود فایل ها