ترجمه Hologynic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منحصرا از مادر ارث‌ برده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بصورت‌ صفت‌ مغلوب‌.

Hologynic به چه معناست و Hologynic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hologynic

منحصرا از مادر ارث‌ برده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منحصرا از مادر ارث‌ برده‌, ترجمه منحصرا از مادر ارث‌ برده‌, کلمات شبیه منحصرا از مادر ارث‌ برده‌ , بصورت‌ صفت‌ مغلوب‌. به لاتین
دانلود فایل ها