خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25799 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('25799','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =25799 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Homer به فارسی

ترجمه Homer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كبوتر خانگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (دربيس‌ بال‌) گل‌ زدن‌.

Homer به چه معناست و Homer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Homer

كبوتر خانگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كبوتر خانگي‌, ترجمه كبوتر خانگي‌, کلمات شبیه كبوتر خانگي‌ , (دربيس‌ بال‌) گل‌ زدن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: