ترجمه Hornbeam در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ممرز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اولس‌.

Hornbeam به چه معناست و Hornbeam یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hornbeam

(گ‌.ش‌.) ممرز به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ممرز, ترجمه (گ‌.ش‌.) ممرز, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ممرز , اولس‌. به لاتین
دانلود فایل ها