ترجمه Host در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گروه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازدحام‌ , در فارسی : دسته‌ , به فارسی : سپاه‌ , سایر ترجمه ها : ميزبان‌ صاحبخانه‌ , مهمان‌

Host به چه معناست و Host یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Host

گروه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گروه‌, ترجمه گروه‌, کلمات شبیه گروه‌ , ازدحام‌ به لاتین , دسته‌ به لاتین , سپاه‌ خارجی , ميزبان‌ در زبان , صاحبخانه‌انگلیسی , مهمان‌
دانلود فایل ها