خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26036 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('26036','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26036 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Host به فارسی

ترجمه Host در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گروه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازدحام‌ , در فارسی : دسته‌ , به فارسی : سپاه‌ , سایر ترجمه ها : ميزبان‌ صاحبخانه‌ , مهمان‌

Host به چه معناست و Host یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Host

گروه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گروه‌, ترجمه گروه‌, کلمات شبیه گروه‌ , ازدحام‌ به لاتین , دسته‌ به لاتین , سپاه‌ خارجی , ميزبان‌ در زبان , صاحبخانه‌انگلیسی , مهمان‌

دیدگاه‌تان را بنویسید: