ترجمه Hot Dog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساندويچ‌ سوسيس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سوسيس‌ , در فارسی : سوسيگ‌.

Hot Dog به چه معناست و Hot Dog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hot Dog

ساندويچ‌ سوسيس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساندويچ‌ سوسيس‌, ترجمه ساندويچ‌ سوسيس‌, کلمات شبیه ساندويچ‌ سوسيس‌ , سوسيس‌ به لاتین , سوسيگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها