ترجمه Humus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاك‌ گياه‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاك‌ درخت‌ , در فارسی : گياخاك‌.

Humus به چه معناست و Humus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Humus

خاك‌ گياه‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی خاك‌ گياه‌ دار, ترجمه خاك‌ گياه‌ دار, کلمات شبیه خاك‌ گياه‌ دار , خاك‌ درخت‌ به لاتین , گياخاك‌. به لاتین
دانلود فایل ها