ترجمه Hurry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چگي‌. می باشد

Hurry به چه معناست و Hurry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hurry

چگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چگي‌., ترجمه چگي‌., کلمات شبیه چگي‌.
دانلود فایل ها