ترجمه Hush در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاموش‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارامش‌ دادن‌ , در فارسی : مخفي‌ نگاهداشتن‌ , به فارسی : ارام‌ شدن‌

Hush به چه معناست و Hush یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hush

خاموش‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خاموش‌ كردن‌, ترجمه خاموش‌ كردن‌, کلمات شبیه خاموش‌ كردن‌ , ارامش‌ دادن‌ به لاتین , مخفي‌ نگاهداشتن‌ به لاتین , ارام‌ شدن‌ خارجی
دانلود فایل ها