ترجمه Hyperope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) مبتلا به‌ مرض‌ دوربيني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شخص‌ دوربين‌.

Hyperope به چه معناست و Hyperope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyperope

(ط‌ب‌) مبتلا به‌ مرض‌ دوربيني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) مبتلا به‌ مرض‌ دوربيني‌, ترجمه (ط‌ب‌) مبتلا به‌ مرض‌ دوربيني‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) مبتلا به‌ مرض‌ دوربيني‌ , شخص‌ دوربين‌. به لاتین
دانلود فایل ها