ترجمه Ice در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سردي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خونسردي‌ و بي‌ اعتنايي‌.

Ice به چه معناست و Ice یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ice

سردي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سردي‌, ترجمه سردي‌, کلمات شبیه سردي‌ , خونسردي‌ و بي‌ اعتنايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها