ترجمه Ideational در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (evitaedi) وهمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خيالي‌ , در فارسی : انديشه‌اي‌.

Ideational به چه معناست و Ideational یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ideational

(evitaedi) وهمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (evitaedi) وهمي‌, ترجمه (evitaedi) وهمي‌, کلمات شبیه (evitaedi) وهمي‌ , خيالي‌ به لاتین , انديشه‌اي‌. به لاتین
دانلود فایل ها