ترجمه Impotency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لاغري‌.

Impotency به چه معناست و Impotency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impotency

جنسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنسي‌, ترجمه جنسي‌, کلمات شبیه جنسي‌ , لاغري‌. به لاتین
دانلود فایل ها