ترجمه Impotent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ ضعف‌ قوه‌باء می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناتوان‌ , در فارسی : اكار.

Impotent به چه معناست و Impotent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Impotent

داراي‌ ضعف‌ قوه‌باء به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ ضعف‌ قوه‌باء, ترجمه داراي‌ ضعف‌ قوه‌باء, کلمات شبیه داراي‌ ضعف‌ قوه‌باء , ناتوان‌ به لاتین , اكار. به لاتین
دانلود فایل ها