ترجمه Imputation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نسبت‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بستن‌ به‌.

Imputation به چه معناست و Imputation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Imputation

نسبت‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نسبت‌ دادن‌, ترجمه نسبت‌ دادن‌, کلمات شبیه نسبت‌ دادن‌ , بستن‌ به‌. به لاتین
دانلود فایل ها