خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27300 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('27300','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27300 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inadequate به فارسی

ترجمه Inadequate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير كافي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نابسنده‌.

Inadequate به چه معناست و Inadequate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inadequate

غير كافي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غير كافي‌, ترجمه غير كافي‌, کلمات شبیه غير كافي‌ , نابسنده‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: