ترجمه Incautious در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بي‌ احتياط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ ملاحظ‌ه‌.

Incautious به چه معناست و Incautious یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incautious

بي‌ احتياط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بي‌ احتياط‌, ترجمه بي‌ احتياط‌, کلمات شبیه بي‌ احتياط‌ , بي‌ ملاحظ‌ه‌. به لاتین
دانلود فایل ها