ترجمه Incidence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعلق‌ واقعي‌ ماليات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشموليت‌.

Incidence به چه معناست و Incidence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incidence

تعلق‌ واقعي‌ ماليات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تعلق‌ واقعي‌ ماليات‌, ترجمه تعلق‌ واقعي‌ ماليات‌, کلمات شبیه تعلق‌ واقعي‌ ماليات‌ , مشموليت‌. به لاتین
دانلود فایل ها