ترجمه Inclusive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شامل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشمول‌.

Inclusive به چه معناست و Inclusive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inclusive

شامل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شامل‌, ترجمه شامل‌, کلمات شبیه شامل‌ , مشمول‌. به لاتین
دانلود فایل ها