ترجمه Inconsequent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (evitucesnocni=) فاقد ارتباط‌ منط‌قي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ ربط‌

Inconsequent به چه معناست و Inconsequent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inconsequent

(evitucesnocni=) فاقد ارتباط‌ منط‌قي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (evitucesnocni=) فاقد ارتباط‌ منط‌قي‌, ترجمه (evitucesnocni=) فاقد ارتباط‌ منط‌قي‌, کلمات شبیه (evitucesnocni=) فاقد ارتباط‌ منط‌قي‌ , بي‌ ربط‌ به لاتین
دانلود فایل ها