خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27539 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('27539','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27539 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Incorporate به فارسی

ترجمه Incorporate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ثبت‌ شركتها) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اميختن‌ , در فارسی : تركيب‌ كردن‌ , به فارسی : معنوي‌ , سایر ترجمه ها : غير جسماني‌

Incorporate به چه معناست و Incorporate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Incorporate

ثبت‌ شركتها) به خارجی , ریشه انگلیسی ثبت‌ شركتها), ترجمه ثبت‌ شركتها), کلمات شبیه ثبت‌ شركتها) , اميختن‌ به لاتین , تركيب‌ كردن‌ به لاتین , معنوي‌ خارجی , غير جسماني‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: