ترجمه Indian Summer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايالات‌ متحده‌امريكامشاهده‌ ميشود. می باشد

Indian Summer به چه معناست و Indian Summer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Indian Summer

ايالات‌ متحده‌امريكامشاهده‌ ميشود. به خارجی , ریشه انگلیسی ايالات‌ متحده‌امريكامشاهده‌ ميشود., ترجمه ايالات‌ متحده‌امريكامشاهده‌ ميشود., کلمات شبیه ايالات‌ متحده‌امريكامشاهده‌ ميشود.
دانلود فایل ها