ترجمه Inductee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسيكه‌ وارد خدمت‌ شده‌. می باشد

Inductee به چه معناست و Inductee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inductee

كسيكه‌ وارد خدمت‌ شده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كسيكه‌ وارد خدمت‌ شده‌., ترجمه كسيكه‌ وارد خدمت‌ شده‌., کلمات شبیه كسيكه‌ وارد خدمت‌ شده‌.
دانلود فایل ها