ترجمه Inductive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قياسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استنتاجي‌.

Inductive به چه معناست و Inductive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inductive

قياسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قياسي‌, ترجمه قياسي‌, کلمات شبیه قياسي‌ , استنتاجي‌. به لاتین
دانلود فایل ها