ترجمه Ineffectual در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيهوده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ نتيجه‌ , در فارسی : بي‌ اثر , به فارسی : غير موثر , سایر ترجمه ها : بيفايده‌.

Ineffectual به چه معناست و Ineffectual یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ineffectual

بيهوده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيهوده‌, ترجمه بيهوده‌, کلمات شبیه بيهوده‌ , بي‌ نتيجه‌ به لاتین , بي‌ اثر به لاتین , غير موثر خارجی , بيفايده‌. در زبان
دانلود فایل ها