ترجمه Inextenso در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاملا بلند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌ول‌ كافي‌ , در فارسی : داراي‌ درازاي‌ مناسب‌.

Inextenso به چه معناست و Inextenso یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inextenso

كاملا بلند به خارجی , ریشه انگلیسی كاملا بلند, ترجمه كاملا بلند, کلمات شبیه كاملا بلند , بط‌ول‌ كافي‌ به لاتین , داراي‌ درازاي‌ مناسب‌. به لاتین
دانلود فایل ها