ترجمه Infantilism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوي‌ بچگانه‌ (در اشخاص‌ بزرگ‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كندي‌ رشد جسماني‌ و

Infantilism به چه معناست و Infantilism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infantilism

خوي‌ بچگانه‌ (در اشخاص‌ بزرگ‌) به خارجی , ریشه انگلیسی خوي‌ بچگانه‌ (در اشخاص‌ بزرگ‌), ترجمه خوي‌ بچگانه‌ (در اشخاص‌ بزرگ‌), کلمات شبیه خوي‌ بچگانه‌ (در اشخاص‌ بزرگ‌) , كندي‌ رشد جسماني‌ و به لاتین
دانلود فایل ها