ترجمه، معنی و ریشه کلمه Infantilism به فارسی

ترجمه Infantilism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوي‌ بچگانه‌ (در اشخاص‌ بزرگ‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كندي‌ رشد جسماني‌ و

Infantilism به چه معناست و Infantilism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infantilism

خوي‌ بچگانه‌ (در اشخاص‌ بزرگ‌) به خارجی , ریشه انگلیسی خوي‌ بچگانه‌ (در اشخاص‌ بزرگ‌), ترجمه خوي‌ بچگانه‌ (در اشخاص‌ بزرگ‌), کلمات شبیه خوي‌ بچگانه‌ (در اشخاص‌ بزرگ‌) , كندي‌ رشد جسماني‌ و به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: