خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27952 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('27952','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27952 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Infirmity به فارسی

ترجمه Infirmity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضعف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نا تواني‌.

Infirmity به چه معناست و Infirmity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infirmity

ضعف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ضعف‌, ترجمه ضعف‌, کلمات شبیه ضعف‌ , نا تواني‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: