ترجمه Infirmity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضعف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نا تواني‌.

Infirmity به چه معناست و Infirmity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Infirmity

ضعف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ضعف‌, ترجمه ضعف‌, کلمات شبیه ضعف‌ , نا تواني‌. به لاتین
دانلود فایل ها