ترجمه Influence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نفوذ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاثير , در فارسی : اعتبار , به فارسی : برتري‌ , سایر ترجمه ها : تفوق‌ توانايي‌ , تجلي‌.

Influence به چه معناست و Influence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Influence

نفوذ به خارجی , ریشه انگلیسی نفوذ, ترجمه نفوذ, کلمات شبیه نفوذ , تاثير به لاتین , اعتبار به لاتین , برتري‌ خارجی , تفوق‌ در زبان , توانايي‌انگلیسی , تجلي‌.
دانلود فایل ها