خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27984 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('27984','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =27984 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Influence به فارسی

ترجمه Influence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نفوذ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تاثير , در فارسی : اعتبار , به فارسی : برتري‌ , سایر ترجمه ها : تفوق‌ توانايي‌ , تجلي‌.

Influence به چه معناست و Influence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Influence

نفوذ به خارجی , ریشه انگلیسی نفوذ, ترجمه نفوذ, کلمات شبیه نفوذ , تاثير به لاتین , اعتبار به لاتین , برتري‌ خارجی , تفوق‌ در زبان , توانايي‌انگلیسی , تجلي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: