ترجمه Insurmountable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌رف‌ نشدني‌. می باشد

Insurmountable به چه معناست و Insurmountable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Insurmountable

ط‌رف‌ نشدني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌رف‌ نشدني‌., ترجمه ط‌رف‌ نشدني‌., کلمات شبیه ط‌رف‌ نشدني‌.
دانلود فایل ها