ترجمه Intercalate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جادادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درج‌ كردن‌.

Intercalate به چه معناست و Intercalate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intercalate

جادادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جادادن‌, ترجمه جادادن‌, کلمات شبیه جادادن‌ , درج‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها