ترجمه Intercommunication در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارتباط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رابط‌ه‌ يا مخابره‌ بين‌ چند مركز.

Intercommunication به چه معناست و Intercommunication یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intercommunication

ارتباط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ارتباط‌, ترجمه ارتباط‌, کلمات شبیه ارتباط‌ , رابط‌ه‌ يا مخابره‌ بين‌ چند مركز. به لاتین
دانلود فایل ها