ترجمه Internationalism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای المللي‌. می باشد

Internationalism به چه معناست و Internationalism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Internationalism

المللي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی المللي‌., ترجمه المللي‌., کلمات شبیه المللي‌.
دانلود فایل ها