ترجمه Intracellular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقع‌ در درون‌ سلول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درون‌ ياخته‌اي‌.

Intracellular به چه معناست و Intracellular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intracellular

واقع‌ در درون‌ سلول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واقع‌ در درون‌ سلول‌, ترجمه واقع‌ در درون‌ سلول‌, کلمات شبیه واقع‌ در درون‌ سلول‌ , درون‌ ياخته‌اي‌. به لاتین
دانلود فایل ها