خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28803 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('28803','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =28803 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Intuit به فارسی

ترجمه Intuit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستور دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعليم‌دادن‌ , در فارسی : اگاه‌كردن‌ , به فارسی : درك‌ كردن‌.

Intuit به چه معناست و Intuit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Intuit

دستور دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دستور دادن‌, ترجمه دستور دادن‌, کلمات شبیه دستور دادن‌ , تعليم‌دادن‌ به لاتین , اگاه‌كردن‌ به لاتین , درك‌ كردن‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: