ترجمه Inventorial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ دفتر دارايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فهرستي‌ , در فارسی : سياهه‌اي‌ , به فارسی : مفصل‌.

Inventorial به چه معناست و Inventorial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inventorial

مربوط‌ به‌ دفتر دارايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ دفتر دارايي‌, ترجمه مربوط‌ به‌ دفتر دارايي‌, کلمات شبیه مربوط‌ به‌ دفتر دارايي‌ , فهرستي‌ به لاتین , سياهه‌اي‌ به لاتین , مفصل‌. خارجی
دانلود فایل ها