ترجمه Invest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گذاردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نهادن‌ , در فارسی : منصوب‌ كردن‌ , به فارسی : اعط‌اء كردن‌ سرمايه‌

Invest به چه معناست و Invest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Invest

گذاردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گذاردن‌, ترجمه گذاردن‌, کلمات شبیه گذاردن‌ , نهادن‌ به لاتین , منصوب‌ كردن‌ به لاتین , اعط‌اء كردن‌ سرمايه‌ خارجی




دانلود فایل ها