ترجمه، معنی و ریشه کلمه Inwrought به فارسی

ترجمه Inwrought در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از تو كار كرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقشه‌ دار , در فارسی : گلدار , به فارسی : (مج.) جبلي‌ , سایر ترجمه ها : مخمر

Inwrought به چه معناست و Inwrought یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inwrought

از تو كار كرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از تو كار كرده‌, ترجمه از تو كار كرده‌, کلمات شبیه از تو كار كرده‌ , نقشه‌ دار به لاتین , گلدار به لاتین , (مج.) جبلي‌ خارجی , مخمر در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: