ترجمه Inwrought در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از تو كار كرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقشه‌ دار , در فارسی : گلدار , به فارسی : (مج.) جبلي‌ , سایر ترجمه ها : مخمر

Inwrought به چه معناست و Inwrought یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Inwrought

از تو كار كرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از تو كار كرده‌, ترجمه از تو كار كرده‌, کلمات شبیه از تو كار كرده‌ , نقشه‌ دار به لاتین , گلدار به لاتین , (مج.) جبلي‌ خارجی , مخمر در زبان
دانلود فایل ها