ترجمه Iou در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فته‌ ط‌لب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمسك‌ , در فارسی : سند بدهكاري‌(مخفف‌ uoy ewo I).

Iou به چه معناست و Iou یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Iou

فته‌ ط‌لب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فته‌ ط‌لب‌, ترجمه فته‌ ط‌لب‌, کلمات شبیه فته‌ ط‌لب‌ , تمسك‌ به لاتین , سند بدهكاري‌(مخفف‌ uoy ewo I). به لاتین
دانلود فایل ها