ترجمه Isodose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ تابش‌ يا اشعه‌ برابر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌شعاع‌ , در فارسی : هم‌تابش‌.

Isodose به چه معناست و Isodose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isodose

داراي‌ تابش‌ يا اشعه‌ برابر به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ تابش‌ يا اشعه‌ برابر, ترجمه داراي‌ تابش‌ يا اشعه‌ برابر, کلمات شبیه داراي‌ تابش‌ يا اشعه‌ برابر , هم‌شعاع‌ به لاتین , هم‌تابش‌. به لاتین
دانلود فایل ها