ترجمه Jackpot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنده‌ تمام‌ پولها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوايز رويهم‌ انباشته‌.

Jackpot به چه معناست و Jackpot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jackpot

برنده‌ تمام‌ پولها به خارجی , ریشه انگلیسی برنده‌ تمام‌ پولها, ترجمه برنده‌ تمام‌ پولها, کلمات شبیه برنده‌ تمام‌ پولها , جوايز رويهم‌ انباشته‌. به لاتین
دانلود فایل ها