ترجمه Jemadar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در ارتش‌ هند) ستوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : افسر.

Jemadar به چه معناست و Jemadar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jemadar

(در ارتش‌ هند) ستوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (در ارتش‌ هند) ستوان‌, ترجمه (در ارتش‌ هند) ستوان‌, کلمات شبیه (در ارتش‌ هند) ستوان‌ , افسر. به لاتین
دانلود فایل ها