ترجمه Joy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لذت‌ بردن‌ از.

Joy به چه معناست و Joy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Joy

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , لذت‌ بردن‌ از. به لاتین
دانلود فایل ها