خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =29781 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('29781','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =29781 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Kaiser به فارسی

ترجمه Kaiser در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قيصر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امپراتور , در فارسی : كايزر.

Kaiser به چه معناست و Kaiser یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Kaiser

قيصر به خارجی , ریشه انگلیسی قيصر, ترجمه قيصر, کلمات شبیه قيصر , امپراتور به لاتین , كايزر. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: