ترجمه Karma در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردارانسان‌. می باشد

Karma به چه معناست و Karma یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Karma

كردارانسان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كردارانسان‌., ترجمه كردارانسان‌., کلمات شبیه كردارانسان‌.




دانلود فایل ها